İkametgah Tezkeresi İşlemleri

 

1-UZUN SÜRELİ İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  Her ay için 500 $’lık banka hesap belgesi veya döviz alım-satım belgesi

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni,  İkamet İzni veya  vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

•  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

2- ÇALIŞMA AMAÇLI  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•A-ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMA  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  Çalışma Bakanlığından gelen “İzin Yazısının” aslı ve fotokopisi

•B-EV HİZMETLERiNDE ÇALIŞMA  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  Çalışma Bakanlığından gelen “İzin Yazısının” aslı ve fotokopisi

•  İşverenin nüfus cüzdanı fotokopisi

•C- ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞMA  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  Çalışma Bakanlığından gelen “İzin Yazısının” aslı ve fotokopisi

•  Kurum  ile çalışan arasında yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi

------------------A – B – C için ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi,  oturum izni, oturma izni,  ikamet izni,  vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

3-TURİSTİK AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•A- EV KİRALAYAN YABANCILARIN İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  Her ay için 500 $’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi

•  Yabancı uyruklu şahıs kirada kalıyorsa noter tasdikli kira sözleşmesi

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

• Daha önceden ikamet tezkeresi  oturum izni  ikamet izni vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

.B- TC VATANDAŞI YANINDA KALANLARIN İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet Fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi(resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  Her ay için 500 $’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi

•  T.C. vatandaşının noterden taahhütnamesi.

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi,  oturum izni, oturma izni,  ikamet izni, vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

.C- OTELDE KALAN YABANCILARIN İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet Fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  Her ay için 500 $’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi

•  Yabancı uyruklu şahıs otelde kalıyorsa “Rezervasyon Belgesi”

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

4- EĞİTİM , ÖĞRENİM AMAÇLI  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  Yeni tarihli öğrenci belgesi

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

5- ÇIKIŞA TEMİNEN  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)  (2 Adet)

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

6- T.C. VATANDAŞI EŞE REFAKAT (EVLİLİK) AMAÇLI   İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  T.C. vatandaşı eşin 2 adet fotoğrafı

•  T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

İkamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma müracaatı için eşlerin her ikisinin de hazır bulunması gerekmektedir

•  T.C. vatandaşı eşi ceza evinde veya askerde bulunanlar durumlarını gösterir resmi yazı getirmelidir

7- T.C. VATANDAŞI ÇOCUĞA REFAKAT AMAÇLI  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

• Her ay için 500 $’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi yada T.C. vatandaşı çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi

T.C. vatandaşı çocuğun nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

•  İlk müracaat işlemlerinde çocuğun “Doğum Belgesi” yabancı bir dilde ise noter tasdikli tercümesi istenir

•  İlk müracaat işlemlerinde çocuk Türkiye’de doğduysa nüfus dairesinden alınan “Mernis Doğum Belgesi” ve doğum raporu istenir.

•  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

8- T.C. VATANDAŞI ANNE-BABAYA REFAKAT AMAÇLI  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  T.C. vatandaşı anne-babanın nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

•  Anne ve babanın noterden tasdikli taahhütnamesi

•  Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

•  İlk müracaat işlemlerinde çocuğun “Doğum Belgesinin” noter tasdikli tercümesinin aslı

•  T.C. vatandaşı anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.

•  İlk müracaat işlemlerinde anne ve babadan;

a) • Boşanmış ise mahkemenin verdiği velayet kararı,

b) • Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakat namesi,

c) • Ebeveynlerden (anne ve baba) biri ölmüş olması durumunda ölüm belgesi,

d) • Ebeveynlerden (anne ve baba) biri gaip ise mahkemenin verdiği gaiplik belgesi istenir.

9- İKAMET TEZKERELİ YABANCI EŞE REFAKAT (EVLİLİK) AMAÇLI  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  İkamet tezkereli, oturma izni,  oturum izinli, ikamet izinli, vizesi uzatılmış eşin ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

• İlk müracaat işlemlerinde “Evlilik Belgesinin” noter tasdikli tercümesinin aslı gerekir. Uzatmalarda ise noter tasdikli tercümesinin aslının fotokopisi gerekir.

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

•  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

10- İKAMET TEZKERELİ ÇOCUĞA REFAKAT AMAÇLI  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

• Her ay için 500 $’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi yada ikamet tezkereli çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi

• Çocuğun ikamet tezkeresinin, oturma izninin,  oturum izninin, ikamet izninin, vize uzatmalarının aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet tezkeresi, vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

•  İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı

•  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

11- İKAMET TEZKERELİ ANNE-BABAYA REFAKAT AMAÇLI  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  Ebeveynlerinin (anne ve baba) ikamet tezkeresinin, oturma izninin, oturum izninin,  vize uzatmalarının aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

•  Anne ve babanın noterden tasdikli taahhütnamesi

•  Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi,  oturma izni, oturum izni, ikamet izni,   vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

•  İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı

•  İkamet tezkereli anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.

•  İlk müracaat işlemlerinde anne ve babadan;

a) • Boşanmış ise mahkemenin verdiği velayet kararın noter tasdikli tercümesinin aslı,

b) • Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakat namesinin tercümesinin noter tasdikli aslı,

c) • Ebeveynlerden (anne ve baba) biri ölmüş olması durumunda ise ölüm belgesin noter tasdikli tercümesinin aslı,

d) • Ebeveynlerden (anne ve baba) biri gaip ise mahkemenin verdiği yokluk belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı istenir.

12- AKRABA ZİYARETİ AMAÇLI  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  Yanında kalacağı şahsın noterden taahhütnamesi

•  Dış Temsilciliklerimizden (konsolosluk) alınmış “Akraba Ziyareti Amaçlı” vizesi

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

13- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AMAÇLI  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  Üniversite ile yabancı öğretim görevlisi arasında yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi

•  Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığınca verilen çalışma izni yazısı

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

•  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

14- İŞ GÖRÜŞMESİ, TİCARET VE MONTAJ AMAÇLİ İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  Dış Temsilciliklerimizden ( Konsolosluktan ) alınmış iş görüşmesi, ticaret ya da montaj amaçlı vize

•  Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı

•  Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı

•  Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı

•  Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

•  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

15- KURAN KURSUNDA ÖĞRENİM GÖREN KURSİYERLERİN  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  İl Müftülüğünden alınmış olan “Olumlu Görüş” yazısı

•  Öğrenci Vizesi

• Daha önceden ikamet tezkeresi, oturma izni, oturum izni, ikamet izni,  vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

.  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

16- TEDAVİ AMAÇLİ  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  Tedavi gördüğü kurumdan, il sağlık müdürlüğünce onaylatılmış heyet raporu

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

• Daha önceden ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

17- STAJ AMAÇLİ  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  Dış Temsilciliklerimizden ( Konsolosluktan ) alınmış staj amaçlı vize

•  Staj yapacağı kurumdan staj sürelerini gösterir belge (antetli kağıda)

----------------------------ÖNEMLİ NOT-----------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

18- SPORTİF FAALİYET AMAÇLİ  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  İlgili federasyondan çalışma yazısı

•  Kulüple yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi, oturma izni, oturum izni, ikamet izni, vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

•  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

19- MİSAFİR ASKERİ PERSONELİN  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  Misafir olacağı kurumundan, kalacağı süreyi gösterir belge

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

•  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

20- SİRK GÖSTERİ AMAÇLİ  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı

•  Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı

•  Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı

•  Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı

•  Şirket ve sirk arasında yapılan sözleşmenin aslı ve fotokopisi

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

. Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Daha önceden ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma alınmış ise ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

•  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

21- HAYMATLOS – ISKAT -  MÜLTECİ VE SIĞINMACI  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  İkamet tezkeresi  oturum izni ikamet vize uzatma aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Pasaportu olan şahısların, pasaportun aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisini getirmesi gerekir

22- İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMA SÜRE KISALTMALARI

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  İkamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma alacak şahsın ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

• Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma süre kısaltmalarında, şahsın eğitim gördüğü kurumdan ayrıldığına dair yazı getirmesi gereklidir.

• Çalışma amaçlı ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni,  ikamet izni vize uzatma süre kısaltmalarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilen yabancı çalışma izni iptal dilekçesi

•  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

23-  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMA ZAYİ - YIPRANMA SEBEPLİ YENİLEME

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

• Zayi’den ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni,  vize uzatma alacakların kayıp ettiği yerin ilçe Emniyet Müdürlüğü’nden “Kayıp Eşya Tutanağı” getirmesi gerekir.

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Yıpranmadan ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni,  vize uzatma alacak şahsın ikamet tezkeresinin aslı

•  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

24-  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI MEDENİ HAL DEĞİŞİKLİĞİ

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  Dilekçe

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  Şahsın ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Medeni hal değişikliklerinin 15 gün içinde bildirilmesi gerekir

•  Her iki eş yabancı uyruklu ise evlilik belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi

•  Yabancının eşinden boşanması durumda mahkeme kararının noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi

•  Yabancı eşlerden birinin ölümü durumda “Ölüm Belgesinin” noter tasdikli tercümesinin  aslı ve fotokopisi

•  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

25-  İKAMET TEZKERESİ, OTURUM İZNİ,  OTURMA İZNİ, İKAMET İZNİ VEYA VİZE UZATMASI KİMLİK BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ

•  İkamet İzni Beyanname Formu

•  4 adet vesikalık fotoğraf

•  Pasaportun aslı

•  Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

•  Şahsın ikamet tezkeresi, oturma izni,  oturum izni, ikamet izni, vize uzatma aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi

•  1  adet Kimlik Bilgileri Değişiklik Formu

•  “Doğum Belgesinin” noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi

----------------------------ÖNEMLİ NOT------------------------------------

•  Yabancılar Şube tüm e-Randevuları tarafımızdan alınmaktadır.

•  Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

İkametgah Tezkeresi İşlemleri