Yabancı Personel İkamet İzni


Mars Turk Danışmanlık Bilginin sınırlı verilerek müşterinin kendisine dönmesini beklemek yerine, Bilgilenmiş doğru karar vermiş müşterinin bir gün kendisine döneceğinden emindir.


Mars Turk Danışmanlık ile çalışmıyor olsanız dahi bilgi almak ve aramaktan çekinmeyiniz.

Yabancı personel İkamet izinleri ve süreleri yabancıların Türkiye’ye geliş amaçlarına, uyruklarına, yabancının Türkiye veritabanında kayıtlı bilgilerine, ikili anlaşmalara göre değerlendirilerek verilmektedir.

Yabancıların Turistik, süreli, süresiz, bağımsız, ikamet, çalışma iznine bağlı ikamet taleplerinde bunları dikkate almalarında yarar vardır.

Ülkeler arası giriş ve çıkışlarda uygulanan devlet politikası ile İkamet izin süreleri alınan kararlara göre uygulanmakta, kısa veya uzun olabilmektedir.

Yabancıların ikamet izin kullanımı ve resmi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri, ikamet izin sürelerinin uzatılmasında, yeniden ikamet izni almalarında etkili olmaktadır.

Oturum amaçlı ikamet izni veya çalışama amaçlı ikamet izinlerinde başvuru süresi, sürenin yenilenmesi, yurtdışına çıkış süresi konularda hassasiyet gösterilmesi Türkiye’ye sık gelenler için dikkatle takip edilmesi gereken konulardır.

Mars Turk Danışmanlık özellikle çalışma amaçlı ikamet izinleri alımı, sürelerinin izlenmesi, çalışmaya bağlı ikamet iznine dönüştürülmesi, zamanında bildirimlerin yapılması konularında her an başvuru yapabileceğiniz özel danışmanınızdır.

 

"Güven, Dürüstlük, Açıklık, Deneyim, Kalite, Kurumsallık vb. Özelliklere Herkes Sahip çıkabilir. Mars Turk Danışmanlık, Bu erdemleri 20 yıldan beri hiç ödün vermeden uygulamaktadır."