Yabancı Personel Çalışma İzinleri

Mars Turk Danışmanlık, yabancı personel çalışma izinleri yasa ve uygulama kurallarını çok iyi bilen güçlü uzman kadrosuna sahiptir. Mars Turk her arandığında, hizmet verilen her konu ile ilgili en az üç uzman personel hizmetinize hazırdır.

Çalışma izninin olumlu sonuçlanma olasılığının yüksek olması;

Güçlü bir takım çalışması ile planlama yapılmasına, doğru ve etkili değerlendirme ile yasa hükümlerini karşılayan başarılı bir dosya hazırlanmasına bağlıdır.

Mars Turk Danışmanlıkta ekip çalışması ile etkili bir analiz ve planlama yaparak, yasa hükümlerini karşılayan başarılı bir dosya hazırlanmasını sağlayan uzman personel hizmet verir.

Mars Turk, çalışanlarının %30 dan fazlası 8 yılın üzerinde 60’ı aşan personeli, 21 yıllık deneyimi, 10.000 den fazla müşterisine hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir. Mars Turk ile çalışmıyor olsanız dahi, aramak ve sormaktan çekinmeyiniz.

Mars Turk Danışmanlık tüm reddedilme risklerini en aza indirebilmek için bilgi ve belgelerinize dayanarak yapılan ön inceleme sonunda, pozitif veya negatif olasılıklar konusunda firmanızı bilgilendirir.

GARANTİ VERİLMESİ:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dosya inceleme ve değerlendirme kriterleri aşağıdadır.
Başvuru dosyasının bakanlık uzmanlarınca değerlendirmesi sonuçlanmadığı müddetçe, hiçbir otorite ya da şahıs başvurunun olumlu sonuçlanması konusunda garanti veremez.

Mars Turk Danışmanlık, izin alınma şansı düşük olan başvuruların yapılmasını önermez.

ÖNEMLİ UYARI:
Türkiye’de ikamet izinleri başvurusu ilgili Emniyet Müdürlüğü kabul etmesi halinde vekaletle yapılabilir. Ancak onaylanan ikamet tezkeresinin teslimi, sadece Yabancı personelin bizzat kendisine imza karşılığı teslim edilmesi yasal kuraldır.

Bunun aksini ifade edenlere itibar etmeyiniz.

Bakanlık’ça incelenen başlıca kriterler:

  1. İş piyasasındaki durum,
  2. Çalışma hayatındaki gelişmeler,
  3. İstihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür,
  4. Yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması,
  5. Yabancı personelin mensup olduğu ülke,
  6. Yabancı personelin uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinlikleri,
  7. Yabancının eğitim durumu,
  8. İşin özel niteliğini gösterir bilgiler,
  9. Çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı vb konularda,

Bakanlık uzmanlarınca değerlendirilerek karar verilir.  Dikkate alır.