Turizm Yatırımları

Yeni Turizm Tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut Turizm Yatırım ve İşletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için Turizm Bakanlığınca düzenlenen belgedir.

Dış turizme dönük yatırımlarda, turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için,
yapılacak yatırımın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından

belgelenmesi gerekmektedir.
Yatırım yapmadan önce;
Turizm Yatırım belgesi, Turizm İşletme belgesi ayırımları ve birbirine etkisinin iyi bilinmesi gereklidir.
Turizm yatırım izni ile yapılan yatırım tamamlandıktan sonra, talep halinde yasal şartları karşılayan işletmelere Turizm işletme belgesi verilir.
Eğer yasal şartlarda noksanlık varsa bu noksanlık tamamlanıncaya kadar işletme belgesi verilmez.
Bu sebeple yatırımın konusuna, kapasitesine, sınıfı veya yıldız sayısına göre istenen şartların yatırım öncesi bilinmesi ve projelendirmenin buna göre yapılması gerekir.
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
3 (üç) yıldız ve üzeri oteller ile butik oteller, tatil köyleri, dağ (yayla) evi gibi turistik tesisler Yatırım Teşvikleri kapsamında desteklenmektedir.
Bu desteklerden yararlanmak için Yatırım Teşvik Belgesi alınması gereklidir. Bu belgeyi alabilmek için yatırım aşamasında öncelikle;
a.Turizm yatırım belgesi
b.Yatırım yapılacak tesisi için ÇED belgesi,
Alınması ve diğer gerekli belgelerle birlikte başvuru yapılması gereklidir.
Yatırım Teşvik Belgesi, Turizm Yatırım ve Turizm İşletme Belgesi başvuru dosyalarının hazırlanması deneyim sahibi olmayı gerektirir.
Marsturk, %30 dan fazlası 7 yılın üzerinde 50 kişiyi aşan deneyimli kadroya ve 7000’i aşan müşteri portföyüne sahip bir danışmanlık şirketidir.

Marsturk ile çalışmıyor olsanız dahi bilgi almak ve aramaktan çekinmeyiniz.
Marsturk Bilginin sınırlı verilerek müşterinin kendisine dönmesini beklemek yerine,
Bilgilendirilmiş, doğru karar vermiş müşterinin bir gün kendisine döneceğinden emindir.

Aşağıdaki tesislerin Turizm işletme belgesi alabilme özelliklerine uygun yapılması için ilgili mevzuatın önceden incelenmesi menfaatinizedir.
Turizm Belgesi Verilebilecek Yatırımın Türleri
Asli Konaklama Tesisleri
Oteller, Moteller, Tatil Köyleri, Pansiyonlar, Kampingler, Apart Oteller, Hosteller
Yeme - İçme ve Eğlence Tesisleri
Lokantalar, Kafeteryalar, Eğlence Yerleri
Sağlık ve Spor Tesisleri
Termal Turizmi Tesisleri, Sağlıklı Yaşam Tesisleri, Yüzme Havuzları, Spor Tesisleri, Golf Tesisleri
Rekreasyon Tesisleri
Eğlence Merkezleri, Temalı Parklar, Günübirlik Tesisleri, Kış Sporları ve Kayak Merkezleri Mekanik Tesisleri
Kırsal Turizm Tesisleri
Çiftlik Evi-Köy Evi, Yayla Evi, Dağ Evi
Özel Tesisler
Özel Tesisler, Butik Oteller
Bileşik Tesisler
Turizm Kentleri, Turizm Kompleksleri, Tatil Merkezleri, Zincir Tesisler, Personel Eğitim Tesisleri
Diğer Tesisler
Mola Noktaları, Yüzer Tesisler, Tatil Siteleri ve Villaları
Yat Turizmi Tesisleri 
(Yat Turizmi Kapsamında)
* Yat Yatırımı ve İşletmeciliği
* Yat Limanları Yatırımı ve İşletmeciliği
Seyahat Acenteleri (1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu Kapsamında)
Kongre ve Sergi Merkezleri
TURİZM BELGESİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR

• Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı
• Turizm kredileri
• Orman fonuna katkının taksitlendirilmesi
• Elektrik ücretlerinin o bölgede uygulanan en düşük tarife üzerinden ödenmesi.
• Haberleşme kolaylıkları
• Personel çalıştırılması
• Alkollü içki satışı
• Turizmi Geliştirme Fonu kolaylıkları
• Yat turizminde hak ve kolaylıklar
• Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile sağlanan kolaylıklar
• İşletme kredisi
• Telekomünikasyon kolaylıkları