Turizm Belgesi Revizesi


Firmanız adına tanzim edilmiş Turizm Yatırım İzni veya kapasite değişikliği ile ilgili revize talepleridir.
Değişikliklerle ilgili detaylı bilgiler, süreçler ve gerekli belgeler aşağıda sunulmuştur. Kurum, başvuru için ek bilgi veya belgeler talep edebilmektedir.

Değişiklik taleplerinizin uygunluğu veya yapılabilirliği konusunda Marsturk’ i aramadan karar vermeyiniz.

Marsturk ile çalışmıyor olsanız dahi bilgi almak ve aramaktan çekinmeyiniz.
Marsturk Bilginin sınırlı verilerek müşterinin kendisine dönmesini beklemek yerine,
Bilgilendirilmiş, doğru karar vermiş müşterinin bir gün kendisine döneceğinden emindir.

 

Turizm İşletmesi Alınması

Turizm Yatırım İzin Belgeli tesisin tamamlanması ve işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının alınmasından sonra Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgedir. Bu belge ile desteklerden yararlanabilirisiniz.

Gerekli Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi
2. Rapor (alınan belge ve bilgilere göre 4M hazırlayacaktır)
3. İmza sirküleri
4. İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı

 

Belge veya Plaket Zayii Talebi

Turizm Yatırım veya İşletme İzin Belgesini veya plaketin kayıp edilmiş olması halinde yenisinin alınması gerekmektedir.
Gerekli Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi
2. Kayıp İlanı
a. Belge Kayıp İlanı
b. Plaket Kayıp Tutanağı

 

Belge Devir Talebi

Turizm yatırım izin ve işletme belgeli tesislerin devir işlemi için Turizm Bakanlığı’ndan izin almak zorunludur. İzin alınmadan devredilemez ve kiraya verilemez.

Gerekli Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi
2. Ticaret sicili gazetesi
3. İmza sirküleri
4. İşletme Ruhsatı
5. Devir eden firma adına dilekçe ve imza sirküleri

 

İsim Değişikliği Talebi

Özel Not: Tesise verilen isim bir markadır. Turizm Bakanlığında kayıtlı isimlerden farklı bir isim bulunsa ve Bakanlık buna olur verse dahi, aynı ismin marka olarak tescilli olması halinde Bakanlık tarafından kabul edilen isim kullanılamaz.

Tescilli marka sahibinin itirazı üzerine veya yasal yolla tesis adı kullanımı engellenebilir.
Turizm yatırım belgesi ve Turizm işletme belgesinde kayıtlı (tesis adı “markası”) bilgilerden farklı tanıtımda bulunamazlar.

Talep edilen isim, Bakanlıkça değerlendirildikten sonra, uygun görülmesi halinde yeni isimle belge düzenlenir.
İsim değişikliği talebi halinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:
a. Yetkili idareden isim tescili yaptırmış olan tesislere söz konusu isim verilir.
b. İsim tescilinin yaptırılmamış olması halinde, bakanlığa başvuru tarihi önceliği göz önüne alınarak talep edilen isim verilir. Talep edilen isimler bir başka turizm belgeli tesis ile karıştırılabilecek veya aynı ismi çağrıştırabilecek nitelikte olamaz.
c. Aynı belge sahibine ait ayrı işletmeler aynı işletme adını kullanabilirler. Bakanlıkça daha önce verilmiş bir isim, bu ismi kullanan işletmenin süresiz ve kesin izni ile başka bir belgeli tesis tarafından kullanılabilir.

 

İsim Tadilat / Tür / Sınıf / Kapasite Değişikliği Talebi

Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgeli tesislerde yapılan ve tesisin kapasitesini etkileyen tüm değişiklikler için Bakanlıktan izin alınması zorunludur.

Gerekli Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi
2. Rapor
3. İmza sirküleri


Sınıflandırma Değişiklik Talebi

Sınıflandırma çalışmaları; tesisin tür ve/veya sınıfının asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özelliklerinin değişmesi halinde sınıflandırma değişiklik talebinde bulunulabilir.

Üst sınıf için belirlenen puan barajını aşan işletmelere; yeni sınıfının gerektirdiği bir üst sınıf belgesi verilebilir.