Turizm İşletme Belgesi


Turizm Tesisleri için İşletmeye geçiş aşamasında verilen belgedir.
Belge talep edilen tesisin tür ve varsa sınıfı için Yönetmelikte tanımlanmış asgari niteliklere ve tüm tesisler için belirtilmiş genel nitelikler bölümündeki hususlara uygun olarak yapılmış olması gerekmektedir.

Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesisler için yatırım belgesi verilmesi, değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır.
Turizm Desteklerinden yararlanmak için Yatırım İşletme Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

Marsturk ile çalışmıyor olsanız dahi bilgi almak ve aramaktan çekinmeyiniz.

Marsturk Bilginin sınırlı verilerek müşterinin kendisine dönmesini beklemek yerine,
Bilgilendirilmiş, doğru karar vermiş müşterinin bir gün kendisine döneceğinden emindir.

FİRMANIZA SUNABİLECEĞİNİZ HİZMETLERİMİZ
İnceleme Raporu: Yapacağınız tesisin özelliklerine, yatırım yapılacak bölgesine iline göre değerlendirme yapılarak, Turizm işletme belgesi alabilmesini sağlayan şartlarla, devlet desteklerinden en yüksek oranda yararlanma şartları hakkında bilgilendirilir.

Başvuru: Evrakların titizlikle kontrol edilerek ilgili kuruma başvurusu yapılır.

Takibi: Dosyanın ilgili kurumdan günlük takip edilerek işleme alınmasının sağlanır, işlem süreçleri hakkında firma yetkilileri bilgilendirilir.

Sonuçlandırma: Takip sonucunda onaylanan belgenin kurumdan alınarak Belge Kullanım kılavuzu ile birlikte firmanıza gönderilir

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
1. Başvuru dilekçesi:
2. Rapor
3. Ticaret sicili gazetesi
4. İmza sirküleri
5. İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
Yatırımın özelliği ve turizm bölgesine göre farklı belge yada fikir projesi talep edilecektir.

Eksiksiz hazırlanmış bir Turizm İşletme İzin Belgesi dosyası,
kısa sürede sonuçlanması için  önemlidir.
Her türlü bilgi ihtiyacınız için Marsturk’ü aramaktan çekinmeyiniz.