Yatırım Teşvik

 

Devletin, yatırım hacminin arttırılması amacıyla, bu konularda önceliği olan yörelere daha çok olmak üzere, yatırımın cinsine bağlı olarak değişen oranlarda verilen ve yatırımcıya sunulan desteklerdir.

Yatırımınız; firmanıza ve ülkemize katma değer ve istihdam yaratan, ülkemizi dünya ülkeleri arasında ön plana çıkaran gelir ve kalkınma unsurudur.

İmalat ve Hizmet Yatırımları, Sanayi, Turizm, Yatırım ve İstihdam, Serbest Bölgeler ve Yabancı Sermayeli Yatırımlar, Kullanılmış Makine ve Komple Tesis Yatırımları, Avrupa Birliği Hibe ve KOSGEB Destekleri firmanıza önemli maddi destekler sağlamaktadır.